Kees Offerman waarnemend secretaris

Marcel Lek heeft eerder dit jaar moeten concluderen dat de rol als secretaris geen match voor hem is en is daarom uit het bestuur van de LeiSB getreden. Het bestuur heeft informeel Kees Offerman (Schaaksociëteit Nieuwkoop) bereid gevonden de secretariaatstaken over te nemen en zal Kees op de eerstvolgende ALV officieel voordragen voor de functie als secretaris.

Met vriendelijke groet,

Wim Zwinkels, Voorzitter LeiSB

Inloggen