Regionale competitie Leidse Schaakbond opgeschort tot zondag 19-12-2021

Vanwege de afgekondigde maatregelen op vrijdag 26-11-2021 die zondag 28-11-2021 van kracht worden ben ik genoodzaakt de regionale competitie van de Leidse Schaakbond op te schorten tot zondag 19-12-2021. In die periode zal duidelijk worden of het schaken daarna hervat kan worden.

Vooruitlopend daarop heb ik aan de wedstrijdleiders een voorstel gedaan om de wedstrijden die als gevolg hiervan niet kunnen doorgaan in de periode van 6-12-2021 tot en met 17-12-2021 (16 stuks) te spelen in de periode van het Tatasteel Chess tournament in de periode van maandag 17-1-2022 tot en met vrijdag 28-1-2022. Onderzocht moet nog worden of dit mogelijk is. Die vraag ligt nu bij de betrokken wedstrijdleiders.

Inloggen