Aanpassing Artikel 6 uit het Bekerreglement LeiSB

Voor de komende bekerwedstrijden is artikel 6 als volgt aangepast.
 
 
Het betreft artikel 6 dat in de nu geldende versie als volgt is:
Het speeltempo is 45 minuten per partij per speler en men speelt eenmaal met wit en eenmaal met zwart tegen dezelfde speler; overigens zijn de FIDE-spelregels (artikel 10) volledig van kracht, met uitzondering van de notatieplicht.  
 
De verwijzing naar artikel 10 betrof in het reglement FIDE-regels voor het schaakspel (versie 2010) het versneld beëindigen van de partij. In het huidig geldende reglement (2014) betreft dit Aanhangsel G. In het FIDE-regels voor het schaakspel (versie 2014) betreft artikel 10 de score die behaald kan worden in een partij.
 
 
Het artikel 6 uit het LeiSB reglement voor de Bekerwedstrijden dient als volgt gelezen te worden.
Gewijzigde artikel 6:
Het speeltempo is 45 minuten per partij per speler en men speelt eenmaal met wit en eenmaal met zwart tegen dezelfde speler; overigens zijn de FIDE-spelregels (met gebruikmaking van Aanhangsel G. Versneld beëindigen met hantering van artikel G5) volledig van kracht, met uitzondering van de notatieplicht.
 
Hiermee is dit artikel weer in lijn met hoe het er eerder uitzag. De beslissing artikel G5 te hanteren heb ik voorlopig genomen. Op de komende ALV kan worden besproken hoe hier in de toekomst mee om te gaan (is artikel G4 of artikel G5 van kracht). 
 
Voor de duidelijkheid merk ik nog op dat de Rapidschaakregels niet van kracht zijn in het huidige reglement.

Inloggen