Algemene Leden Vergadering 2017

De Algemene Leden Vergadering van de Leidse Schaak Bond wordt op vrijdag 15 september 2017 gehouden in het denksportcentrum Leiden.
Aanvang 20.15 uur. De vergaderstukken zijn inmiddels gepubliceerd.

Inloggen