Actie Rabobank voor mogelijke doorstart LCT

Na dertien edities Leiden Chess Tournament heeft de oude organisatie besloten te stoppen. Om dit niet het einde van het toernooi te laten betekenen, wordt momenteel met een nieuw team geprobeerd een doorstart te realiseren.  Of dit project door kan gaan hangt in deze fase nog van verschillende factoren af (zoals het vinden van sponsors en de juiste samenwerkingsverbanden).

Oud-toernooidirecteur Jan Bey heeft voor ons een wens ingediend bij het Rabobank Wensenfonds 2019, dat initiatieven steunt in Leiden, Katwijk, Leiderdorp en Oegstgeest. Het gaat om de overdracht van schaakmaterialen naar de nieuwe LCT-organisatie. Tot 10 november kan er door klanten en leden van Rabobank Leiden-Katwijk op drie wensen een stem worden uitgebracht. Elke stem op de wens levert 15 Euro sponsoring op, maar er wordt pas uitbetaald vanaf 50 op de wens uitgebrachte stemmen.

Wie klant/lid is van Rabobank Leiden-Katwijk en onze missie ondersteunt willen we graag vragen om op deze wens te stemmen. Wie connecties heeft die aangesproken kunnen worden om ons meer stemmen te bezorgen vragen we ook vriendelijk om hulp, alvast onze dank.

Stemmen kan via: https://www.dichterbijleidenkatwijk.nl/fondsen/wensenfonds/algemeen-7452/st-denksport-promotie-ned/

Inloggen