Algemene Ledenvergadering van de LeiSB

De A.L.V. van de Leidse Schaakbond vindt plaats op vrijdag 18 september 2020, om 20.15 uur in het Denksportcentrum, Robijnstraat 4 te Leiden.

De stukken voor de vergadering vindt u onder het menu Contact of rechtstreeks: http://www.leisb.nl/leisb/algemenejaarverslagen/ALV2020.pdf

De organisatie van de ALV zal georganiseerd worden in overeenstemming met de voor de beheersing van het coronavirus geldende regels, zoals opgesteld door onze veiligheidsregio, op advies van RIVM, NOC/NSF en KNSB en het protocol van het Denksportcentrum Leiden (https://denksportcentrumleiden.nl/).

Inloggen