Leidse Schaakbond

Opgericht 13 oktober 1928

LeiSB ALV SEP 2024

Inloggen

Het inloggen is t.b.v.
alle secretarissen van de LeiSB om de verenigingsgegevens bij te werken