Leidse Schaakbond

Opgericht 13 oktober 1928

In memoriam: Carel Verbiest

Op 86-jarige leeftijd is Carel Verbiest overleden. Met name de ouderen onder ons zullen hem kennen als arbiter en ook als competitieleider van de Leidse schaakbond, wat hij enige jaren gedaan heeft. Een in memoriam op de website van zijn schaakclub sv Leithen.

Inloggen

Het inloggen is t.b.v.
alle secretarissen van de LeiSB om de verenigingsgegevens bij te werken