Leidse Schaakbond

Opgericht 13 oktober 1928

In het zonnetje: LeiSB diplomaconsul Lo van Osch

Jaarlijks leggen veel kinderen schaakexamens af, jammer genoeg heeft Lo aangegeven te stoppen, Johan, Rob en Kees zijn bereid gevonden verder te gaan. Ook langs deze weg willen wij Lo hartelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet, en de honderden afgenomen schaakexamens en uitgereikte schaakdiploma´s. 

Stappenmethode.nl / diploma's-en-examens

Inloggen

Het inloggen is t.b.v.
alle secretarissen van de LeiSB om de verenigingsgegevens bij te werken