Leidse Schaakbond

Opgericht 13 oktober 1928

Za. 1 jun 2024: Philidor open | Rapidschaak

LeiSB ALV SEP 2024

Inloggen

Het inloggen is t.b.v.
alle secretarissen van de LeiSB om de verenigingsgegevens bij te werken