Leidse Schaakbond

Opgericht 13 oktober 1928

Kon. Ned. Schaakbond: Bondsraad heft zichzelf op en maakt plaats voor Ledenraad

De kogel is door de kerk: na 92 jaar trouwe dienst houdt de Bondsraad op te bestaan. Dat historische besluit is gevallen in de Bondsraadvergadering van zaterdag 8 juni in Utrecht. Een nieuw te vormen Ledenraad neemt het stokje over.

Topschaak, jeugdschaak, minderheden: het zijn voorbeelden van groeperingen die in de Bondsraad matig vertegenwoordigd zijn. Daarom vond zowel het KNSB-bestuur als de Bondsraad zelf dat het huidige systeem niet meer echt van deze tijd is.

https://schaakbond.nl/bondsraad-heft-zichzelf-op-en-maakt-plaats-voor-ledenraad/

Inloggen

Het inloggen is t.b.v.
alle secretarissen van de LeiSB om de verenigingsgegevens bij te werken